Loading
  • lt

Greita paieška

Kategorijos paieška

Tiekėjų paieška

Rodyti visus tiekėjus

Mano paskyra

ĮSPĖJIMAS: norėdami naudotis duomenų baze, naršyklės nustatymuose įjunkite "JavaScript".

Sveiki atvykę į OrganicXseeds Lithuania

Kontaktai

Norint pateikti ekologiškas arba pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą į Lietuvos ADM duomenų bazę, reikėtų naudotis apačioje nurodyta nuoroda „Pagalba“ ir atitinkamai pačiam ją patalpinti į šią Lietuvos ADM duomenų bazę.

Bendrasis informacijos teikimo telefonas:
(8 5) 266 0620

El. p.: pagalba@zudc.lt

Stengsimės, kad Lietuvos ADM duomenų bazė būtų patogi jums naudotis. Padėkite mums tai padaryti ir praneškite apie pastebėtus netikslumus ar kilusias technines problemas administratoriui:

Informaciją apie netikslumus ar technines problemas Lietuvos ADM duomenų bazės administratorius pateiks duomenų bazės valdytojui.

Oficialią Lietuvos ekologiškos ir pereinamojo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos duomenų bazę (toliau - Lietuvos ADM duomenų bazė)

Remiantis reglamento (ES) 2018/848 26 str. 1 dalimi, Lietuva privalo užtikrinti, kad būtų sukurta reguliariai atnaujinama duomenų bazė, kurioje pateikiami ekologiškos ir perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, (išskyrus sėjinukus, bet įskaitant sėklines bulves), kurią galima gauti Lietuvos teritorijoje, sąrašai (duomenų bazė).

Jei ekologiškos augalų dauginamosios medžiagos veislės nėra pakankamos kokybės arba nėra pakankamo Jums reikalingo kiekio Lietuvos ADM duomenų bazėje, gali būti naudojama perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamoji medžiaga, esanti Lietuvos ADM duomenų bazėje. Tokiu atveju ekologinės gamybos veiklos vykdytojas turi išsaugoti įrodymą skaitmeniniu formatu, kad galėtų įrodyti, kad buvo patikrinta Lietuvos ADM duomenų bazė prieš perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos naudojimą, ir pateikti jį VšĮ „Ekoagros“ patikrinimo metu.

Jei nei ekologiškos, nei perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos veislės nėra pakankamos kokybės arba nėra pakankamo Jums reikalingo kiekio Lietuvos ADM duomenų bazėje, gali būti naudojama neekologiška augalų dauginamoji medžiaga. Tokiu atveju ekologinės gamybos veiklos vykdytojas turi kreiptis dėl leidimo naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą gavimo Lietuvos ADM duomenų bazėje, kur patikrinus situaciją, jį išduos VšĮ „Ekoagros“ ADM duomenų bazėje. (Reikalavimai nustatyti Reglamento (ES) 2018/848 II priedo I dalyje).

Lietuvos ADM duomenų bazėje kasmet skelbiamas Žemės ūkio ministerijos išduotas bendras nacionalinis leidimas su sąrašais tų ekologinės arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos veislių, kurių nėra pakankamai (ūkininkams sėjai ir ADM gamintojams).

Lietuvos ADM duomenų bazėje kasmet (jeigu tokių ekologiškų ADM veislių yra) skelbiamas Žemės ūkio ministerijos išduotas bendras nacionalinis leidimas su sąrašais tų ekologinės arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos veislių, kurių yra pakankamai – tokiu atveju VšĮ „Ekoagros“ individualių leidimų naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą neišduoda.

Šioje Lietuvos ADM duomenų bazėje galite ieškoti: ekologiškos ir/arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, sėklinių bulvių.

Lietuvos ADM duomenų bazė skirta naudotis:

  • ekologinės gamybos būdu ūkininkaujantiems veiklos vykdytojams ieškant ekologiškos ir/arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, sėklinių bulvių;
  • VšĮ „Ekoagros“ išduoda ekologinės gamybos veiklos vykdytojams leidimus naudoti neekologišką augalų dauginamąją medžiagą;
  • VšĮ „Ekoagros“ išduoda leidimus ekologinės gamybos veiklos vykdytojams tik savo ūkyje naudoti neatestuotą neekologišką augalų dauginamąją medžiagą, gautą pačių ūkininkų ūkyje nuėmus derlių;
  • ekologiškos ir/arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamosios medžiagos, sėklinių bulvių augintojams/gamintojams, teikiantiems rinkai tokią ekologišką ir/arba perėjimo prie ekologinės gamybos laikotarpio augalų dauginamąją medžiagą (sėklas, sodinukus, sėklines bulves, bet ne sėjinukus)

Svarbu: Remiantis Reglamento (ES) Nr. 2018/848 II priedo I dalies 1.8.5.1 papunkčio trečiosios pastraipos b papunkčiu, Ekologinės gamybos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ 351 punkte reglamentuota, kad turite vienmetę augalų dauginamąją medžiagą užsakyti ne vėliau kaip prieš vienus metus iki sėjos pradžios, o daugiametės augalų dauginamosios medžiagos atveju – ne vėliau kaip tiek metų prieš jos sėjos/sodinimo laikotarpį, kuris reikalingas jai užauginti/pagaminti ir pristatyti.

Mes padarysime viską, kad duomenų bazė būtų atnaujinama. Prašome padėti tai padaryti pranešdami apie klaidas ir augalų dauginamąją medžiagą, kurios nebėra rinkoje, bet ji skelbiama Lietuvos ADM duomenų bazėje jos administratoriui, nurodytam skiltyje „Kontaktai“.

Duomenų bazės valdytojas ir administratorius neprisiima atsakomybės už Augalų dauginamąją medžiagą ir pasirinktas veisles.